Oferta dla firmy

Poradnia Dietetyczna oferuje szeroki zakres współpracy w dziedzinie zdrowego żywienia:

  • szkolenia i wykłady związane z tematyką żywności i żywienia,
  • tworzenie materiałów edukacyjnych (plakatów, ulotek, broszur) związanych z żywieniem,
  • współpraca z restauracjami przy opracowywaniu menu,
  • układanie i weryfikacja jadłospisów dla placówek żywienia zbiorowego (domów pomocy społecznej, szpitali, hoteli, restauracji, ośrodków wypoczynkowych, szkół, przedszkoli, stołówek, firm cateringowych, etc.)
  • współpraca z firmami cateringowymi,
  • współpraca z mediami w zakresie przygotowania artykułów, a także konsultacji materiałów merytorycznych z zakresu żywienia i leczenia dietetycznego chorób dietozależnych